Του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου και Βαπτιστού

Βίος Αγίου      Ἐμὴ σε γλῶσσα Κήρυξ πῶς ἂν αἰνέσῃ, Ὃν γλῶσσα Χριστοῦ γηγενῶν μείζω λέγει; Μνήμη ἐβδομάτη Προδρόμου

Κοινοποίηση:
Περισσότερα