Χάρτης Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας

Επικαιρότητα.

Νέος Χάρτης Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας από τη λοίμωξη covid-19

Ο χάρτης επικαιροποιείται ανά 14 ημέρες με βάση τις εισηγήσεις ειδικής επιτροπής λοιμωξιολόγων του Υπουργείου Υγείας ή και συχνότερα όταν

Κοινοποίηση:
Read More