28ης Οκτωβρίου Επέτειος ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 1940