Έλενχο της περιφέρειας για περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε υπό κατασκευή ξενοδοχείου στην Ελαφόνησο.

380{icon} {views} Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία ξενοδοχείου της εταιρείας «FRANGO ΑΕ», που βρίσκεται στην θέση

Κοινοποίηση:
Περισσότερα